Beheerliggaam

Beheerliggaam

Mnr Munnik van der Merwe
Skoolhoof / Personeelaangeleenthede
Epos
Me Elria Geerlings
Adjunkhoof
Epos
Me Karien Stoltz
Voorsitter, Oorhoofs
Epos
Me Anneline Cross
Onder-Voorsitter
Epos
Mnr Gerhard van Staden
Tesourie
Epos
Mnr Ken Kendall
Geboue en Terrein, Akademie en Dissipline Departementshoof
Epos
Me Marizaan Miller
Sekretaresse, Menslike hulpbronne
Epos
Me Mathilda Bäcker
Bermarking
Epos
Mnr Riaan von Bentheim
Sport
Epos
Mnr André Smit
IT
Epos
Mnr André Botha
Geboue en Terrein
Epos
Me Anro Deeves
Ouerleiding, Ouerforum, Personeel
Epos
Me Elsabe Harmse
Epos