Borgskappe

Borgskappe

Besighede wat as borge betrokke raak by die skool, kry blootstelling deur middel van omsendbriewe aan ouers, advertensieborde en teenwoordigheid tydens byeenkomste en aktiwiteite.

Baie dankie aan die volgende borge wat ons skool ondersteun: