Covid-19

AANGEPASTE WAARSKUWINGSVLAK 1 COVID-19 REGULASIES T.O.V ISOLASIE

Na aanleiding van die aankondiging van die regering op 31 Januarie 2022 ten opsigte van isolasie gee ons graag die volgende regulasies van Laerskool Swartkop deur:

  •  Indien ‘n leerder positief toets sonder simptome is dit nie meer nodig om te isoleer nie.
  • As die leerder positief toets met simptome, is die isolasieperiode 7 dae van die dag van positiewe uitslag.
  • Geen direk of sekondêr kontak, meer nodig om te isoleer nie, tensy hulle simptome ontwikkel.
  • Maskers word steeds gedra soos in vorige protokol.
    Stappe vir aanmelding indien leerder positief toets vir COVID-19:
  • Kontak registeronderwyser per e-pos en heg positiewe uitslag aan.
  • Geen aanmelding op isolasie-link is meer nodig nie.
  • Dit is baie belangrik dat u, u kind se registeronderwyser in kennis sal stel indien u kind nie by die skool is nie.
  • Leerders wat afwesig is sonder verskoning of rede sal punte verbeur vir formele assessering of enige toetse.

Ons vra asb u samewerking in hierdie verband.