Graad RR & R

‘n VERWELKOMINGSWOORD

Dit is vir ons as skool aangenaam om jou as voornemende Swarrie te verwelkom.

Ons as Swarries kom uit ‘n Rotsvas verlede en bly Koersvas die toekoms in.

‘n Swarrie se Visie is om ‘n gelukkige en trotse skoolgemeenskap te wees.

Ons streef daarna om in harmonie elke kind se volle potensiaal te ontwikkel sodat hulle die toekoms rotsvas en koersvas kan betree.

Gryp elke geleentheid aan wat die skool jou bied, hetsy dit op akademie, leierskap, sport- of kultuurgebied is.

Ons nooi jou uit om deel te word van die dinamiese skool met entoesiastiese onderwysers, ouers en kinders. Saam kan ons ‘n ware wenspan wees.

Baie welkom.