Naskool – Swarrie Karnallies

Naskool - Swarrie Karnallies

Die Naskoolsentrum staan onder die direkte beskerming van die Beheerliggaam van Laerskool Swartkop. 

Mev Elria Geerlings (Adjunkhoof) (elria.geerlings@laerskoolswartop.co.za) en Mnr Albert Korf (Departementshoof) (albert.korf@laerskoolswartkop.co.za) is verantwoordelik vir die bestuur en organisasie van die Naskoolsentrum. 

Naskoolfooie vir 2022

Finansies

Vooruit betaalbaar oor
11 maande (Januarie – November)

R1 050 per maand per kind.

Let wel: Een kalendermaand skriftelike kennis moet gegee word indien u die naskool
wil kanselleer.

 

Bankbesonderhede:
Kaartfasiliteit beskikbaar by kantoor
OF per direkte bankoorplasing:
Rekeninghouer: Primêre Skool Swartkop
Bank: ABSA Bank
Takkode: 33 54 45
Tipe Rek: Tjek
Rekeningnr: 16606 700 48
Verwysing: Familiekode + Naskool
U familiekode is verkrygbaar by die adminkantoor.
Gebruik asb korrekte verwysing (familiekode) om te verhoed dat u betaling verkeerd geallokeer
word.