Onder Konstruksie

Welkom by Laerskool Swartkop

Ons skool se visie behels om ’n gelukkige en trotse skoolgemeenskap te wees. 

Ons streef daarna om in harmonie, elke kind se volle potensiaal te ontwikkel sodat hulle 

die toekoms rotsvas en koersvas kan betree.