Skooltye en Fooie

Hektye

Hek 4 open elke dag om 06:15

Alle ander hekke open 07:00

Sanitasie vind steeds plaas by alle hekke soos voorheen.

Hektoegang

Oggend

Graad 1 en 2                         Hek 1 (Vikingweg)

Graad 3, 4 en 5                      Hek 7 (Campbellweg)

Graad 6 en 7                          Hek 4 (Vikingweg)

Graad RR en R                      Hek 9A (Tyman str, ouers parkeer en stap na Hek 11)

Middag

Graad 2                                  Hek 1 (Viking)

Graad 1 en 3                          Hek 2 (Viking)

Graad 4                                  Hek 5 (Campbell)

Graad 5 en 6                          Hek 7 (Campbell)

Graad 7                                  Hek 4 (Viking)

Graad RR en R                      Hek 9A (Tyman)

Naskole                                 Hek 9A (Tyman)

Graad RR en R

Gedurende die eerste week kom die skool om 12:00 uit om die aanpassing vir  die kleuters te vergemaklik.  Daar sal wel ‘n wagklas wees tot 13:40.  Die onderwyseresse is van 07:00 af by die skool.  Skoolure is van 07:25 tot 13:00.  Al die kleuters moet om 7:25 in hul klasse wees.  Onderwyseresse is tot 13:40 in hulle klasse.

Kleuters moet in die oggende tot by die klas vergesel word en in die middae weer by die klas afgehaal word.  Geen kleuter sal op sy eie na ‘n wagtende motor gestuur word of aan ‘n vreemde persoon oorhandig word sonder skriftelike toestemming van sy ouer nie.

 Indien u nie self u kleuter in die middag kom afhaal nie, word versoek dat u die klasonderwyseres skriftelik in kennis sal stel.  Dit geld ook vir gevalle waar u kleuter by ‘n maatjie gaan speel.  Hierdie reëlings word getref om die veiligheid van u kleuter te verseker.

Graad 1 en 2

Maandag tot Vrydag: 07:25 – 12:55 * Wagklasse is beskikbaar tot 13:40

Graad 3 tot 7

Maandag tot Donderdae: 07:25 – 13:40 en Vrydae:  07:25 – 13:00

Ouers moet asseblief toesien dat hulle kind/ers betyds by die skool is. Stiptelikheid is ‘n deug wat by die kind ingeskerp moet word.

Daar word ook verwag dat leerlinge en personeel stiptelik sal opdaag by alle na-skoolse bedrywighede en afsprake wat hulle met mekaar het. Ouers moet kinders asseblief NA skoolaktiwiteite stiptelik afhaal.